Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Ν ι ι ι ά α α ο υ ο υ ο υ . . . . . . .


Κι αληθινά 
να ταν μόνο μια φορά
που 'δα να κουνάν ουρά
τόσο πονηρά........